CAPITÀ 1930

JOSÉ GISBERT CERDÁ

José Gisbert Cerdá va nàixer en L’Alquerieta de Muro, en la nomenada “Casa Gran” formant part de la família de malnom “Malaganes”.

Els seus pares exercien de maseros en la dita finca. De jove es va traslladar a Alcoi i va entrar a treballar en la fàbrica de boines de D. Pedro Pamplona Sancho, amb qui més tard emparentaria en casar-se amb la seua filla. Era una persona molt festera ocupant càrrecs de Sergent i Primer Tro des de 1926 a 1930 coincidint en eixe últim any amb el càrrec de Capità.

Va realitzar l ’entrada a cavall seguit d’un breu “boato” d’acord amb la època. Sent fadrí en el moment de la capitania posteriorment formaria una família de gran arrelament fester muntanyes, passant per l’Escata els seus fills –Pedro, José, Maria Luisa i Jaime- que junt amb els seus germans Rafael i Antonio, sempre van fer gala d’un gran esperit fester.