CAPITÀ 1952

JOSÉ FURIÓ MASIÁ

Va ser una persona molt coneguda i va prendre part molt activa en l’esdevenir de la vida quotidiana de la postguerra. Va nàixer en 1918 en el carrer l’Escola 12, de pares valencians naturals de Campanar, va treballar 44 anys en l’institut nacional de la Salut, i va ser 13 anys  regidor de l’Ajuntament, set d’ells tinent alcalde de festes i 25 anys  i quatre mesos secretari  general del Moviment. Sempre va ser fester de la Filà Verds, però l’any 1951 feien falta festers muntanyesos per a completar la diana i ell amb huit amics de la Mútua de Levante es van vestir per a reforçar la filà. Era any d’Alferes i  temps difícils on en la Nit de l’Olla un plat es compartia entre quatre.

Esta humorada va derivar que també isquera a la Filà l’any 1952 i esta vegada com a Capità.
El trage es componia d’una túnica verda amb tires de cuiro i sobre ella una preciosa cuirassa daurada a xapetes i encunyada en cada una d’elles l’escut d’Alcoi, sent cosida per José Luis García Sanz; un casc daurat que segons actes canviava per una boina vereda amb ploma blanca feta per Carpio, braçalets amb l’escut  dels muntanyesos i una capa blanca cedida per Agustín Payá de la Filà Navarros completaven el disseny. 

 Va fer l’entrada a lloms d’un cavall pinte, arrancant de la Plaça de la Mare de Déu i a la seua arribada a l’església de Sant Jordi  va ser rebut pel Mossén entrant a orar al sant i entregant-li les claus de la ciutat. Va seguir el seu camí fins al Partidor  per a fer la baixada per Sant Nicolauet, acabant en la mateixa en el carrer Sant Tomàs, a les portes de l’Església del Sant patró. Va ser seguit en tot moment per uns “macers amb pica” a l’estil d’una guàrdia personal. Va fer personalment tots els actes festers, no participant en la retreta ni en l’alardo de la vesprada, aquest últim acte pel fet que no es va presentar el Capità Moro i en el seu lloc va anar un fester negant-se a fer l’encaro i cedint el seu lloc a Belda, un altre fester muntanyés.