CAPITÀ 2006

ROBERTO PÉREZ JORDÀ

Des de xicotet pertany a la Filà, és un amant de la taula escoti de la que pareix no voler desapergar-se mai sense importar-li l’horari. Una promesa íntima el  va portar quinze anys abans, a la finalització de l’alferecia del seu cunyat, Paco Palomera,  a ostentar el càrrec de capità de la Filà Muntanyesos. Just en la mitat d’ambdós càrrecs va participar en l’esquadra especial del Mig, i recentment , a l’any 2013 va tornar a formar part de l’esplèndida esquadra del Mig, en les dos esquadres va ser dissenyador i elaborador dels trages.

L’exquisit gust i l’experiència adquirida amb el pas dels anys en les labors artesanals del disseny i confecció de trages festers li va suposar, sens dubte, un factor favorable a l’hora de proposar-se desenvolupar tot quant concernia al Capità, Favorita (la seua esposa Francisca), Rodelles (les seues filles Raquel i Eva), Cavallers, Dames, grup d’acompanyament, ballet , carrosses i a la resta de l’ostentació muntanyesa, sent recolzat, a petició de la Filà, pels germans Jorge i José Domingo Sempere els que es van encarregar d’alguns dels grups del boato.
La magnitud de la carrossa sobre la qual va desfilar no enxiquia la poderosa figura del capità dels cristians qui va intuir, encertadament, la tremenda força que el conjunt de l’ostentació podia imprimir.
El capità va rendir un sentit homenatge a son pare fent tocar la peça “El Desitjat”, de gran arrelament en el si muntanyes, a la seua entrada en la Plaça d’Espanya.